نقشه ی راه هاپ-آن

1

هاپ-آن به طور خاص برای بزرگسالانی است که

اگر شما اقامت دائم و یا تابعیت آلمانی دارید، گزینه "اقامت رسمی" را انتخاب کنید. اگر وضعیت اقامت شما تغییر کند، برخی از نتایج نیز عوض میشوند.

2

نقشه راه هاپ-آن همانند یک پرسشنامه است. از پاسخ های شما نتیجه گیری به عمل می آید. این نتیجه نهایی به شما مسیرهای مختلفی را نشان میدهد، و در مورد آنها اطلاعاتی را ارائه میکند. بعضی از این مسیرها تنها در بعضی از مناطق آلمان و نه در تمامی آن قابل پیگیری است.

3

این نقشه ی راه به هیچ وجه جای مشاوره ی شخصی را نمی گیرد. در "نقشه ی راه" به شما مراکز مشاوره ای پیشنهاد خواهد شد. در آن جلسات میتوانید با مشاور در مورد نتایج "نقشه ی راه" خود صحبت کنید.

هم اکنون "نقشه راه" شخصی خود را ایجاد کنید.

پذیرش این سایت برای اهداف آماری و ارائه قابلیت ها به بهترین شکل ممکن، کوکی هایی را در دستگاه شما ذخیره میکند. شما میتوانید ذخیره کردن کوکی ها را در تنظیمات مرورگر خود غیرفعال کنید. استفاده شما از این سایت، به معنای موافقت با استفاده از کوکی ها می باشد.