قطب نما

"آموزش فنی و حرفه ای" شناخته شده ترین اصطلاح در آموزش شغلی و حرفه ای است. آموزش فنی و حرفه ای در آلمان فراتر از این است که حرفه ای را از دیگر افرادی که در آن شغل هستند بیاموزید. آموزش فنی و حرفه ای به این معنی است که شما برای یک شغل به صورت تئوری و عملی آموزش ببینید.

وقتی در مورد آموزش تحصیلی صحبت میکنیم، معمولا از کلمه تحصیلات دانشگاهی استفاده میکنیم. در تحصیلات دانشگاهی، شما تئوری ها و اصول یک رشته را یاد میگیرید.

آموزش فنی و تحصیلات دانشگاهی شکل های مختلفی دارند.همچنین قواعد و پیش نیازهای مختلفی برای آموزش فنی و نیز تحصیلات دانشگاهی وجود دارد.

پاسخ بسیاری از سوالات را اینجا پیدا میکنید

پذیرش این سایت برای اهداف آماری و ارائه قابلیت ها به بهترین شکل ممکن، کوکی هایی را در دستگاه شما ذخیره میکند. شما میتوانید ذخیره کردن کوکی ها را در تنظیمات مرورگر خود غیرفعال کنید. استفاده شما از این سایت، به معنای موافقت با استفاده از کوکی ها می باشد.